زهرا باقری

عشق آباد ترکمنستان_2017؛

بازی‌های داخل سالن آسیا؛ زهرا باقری در کوراش بانوان به مدال برنز دست یافت

زهرا باقری در وزن منهای 87 نیمه‌نهایی بازی‌های داخل سالن آسیا، مقابل نماینده ترکمنستان شکست خورد و صاحب مدال برنز شد.

همگام با ورزش بانوان؛

مدال برنز جودوی قهرمانی آسیا بر گردن دختر ایرانی

زهرا باقری با شکست حریف هندی در وزن منهای 78 کیلو توانست مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا را از آن خود کند.