زهرا دهقان

زهرا دهقان ملی‌پوش ریکرو بانوان ایران:

در هیچ مسابقه کسب سهمیه‌ای شرکت نداشتم

ملی‌پوش ریکرو بانوان ایران می‌گوید بعد از 3 سال و نیم وقفه در مسابقات شرکت کرده و امیدوار است دوباره به اوج برگردد