زهرا محمودی

فدراسیون چیزی برای ما کم نگذاشت

زهرا محمودی در مسابقات آسیایی کشتی که طی روزهای گذشته در کشورمان برگزار شد، نفر سوم را کسب کرد. او در گفت و گو با خبرنگار ما از برگزاری این مسابقات و تلاش دوستانش راضی است و می گوید از زمانی که کشتی زیر نظر فدراسیون قرار گرفته وضعیت بسیار بهتر شده است.