زوج های المپیک 2016

زوج‌های ورزشکار المپیک ۲۰۱۶ ریو

برای بسیاری از ورزشکاران این یک آرزو است که رویاهایشان را با کسی که کاملا آنها را می‌فهمد به اشتراک بگذارند. سایت ورزش بانوان زوج‌های ورزشکار المپیکی استرالیایی را نام برده که با شور شوق فراوان عشق و ورزش را باهم مخلوط کرده‌اند.