زینب حسینی

از توهین مردان تا انتخاب به عنوان بانوی ورزش سال افغانستان

زینب حسینی بانوی 26 ساله افغان است؛ او برای رسیدن به یک جامعه آرمانی که در آن حق زنان پایمال نمی‌شود مشکلات و سختی‌های زیادی را به جان خرید تا برای تمام زنان سرزمینش الگویی باشد که حقوق خود را بشناسند.