زینب منصوری

پایان مسابقه صحرانوردی قهرمانی بانوان جوان و بزرگسال کشور/

تهران و خراسان رضوی بر بام دو صحرانوردی دختران کشور

تیم های خراسان رضوی و تهران به ترتیب به عنوان قهرمانی در رده سنی جوانان و بزرگسالان مسابقه دوی صحرانوردی قهرمانی بانوان کشور دست یافتند.