زینب کبری موسیوی

زینب کبری موسوی در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

حمایت فدراسیون از کوهنوردان به نامه نگاری با اسپانسر ها ختم می شود

زمانی که از فدراسیون درخواست می کنیم تجهیزات لازم را برای شرکت در مسابقات را در اختیارمان قرار دهند، می گویند بودجه نداریم خودتان اسپانسر بگیرید.