سابقات جهانی داخل سالن ترکیه

بانوان تیر و کمان کشورمان عازم مسابقات داخل سالن ترکیه شدند

تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان کشورمان صبح امروز دهم اسفند ماه راهی مسابقات جهانی داخل سالن ترکیه شد.