سرمایه گذاری

بعد از دومین حضور در المپیک؛

شهسواری: سرمایه گذاری در بخش بانوان منجر به پیشرفت می‌شود

ملی پوش تنیس روی میز بانوان گفت: سرمایه گذاری در بخش بانوان منجر به پیشرفت قابل توجهی در آینده نزدیک خواهد شد.