سرمربی تیم بسکتبال بانوان گاز تهران

سرمربی باغیرت تیم بسکتبال بانوان گاز تهران؛

فرانک طیاری سرمربی دلسوزی که بعد از شکست تیمش در لیگ بسکتبال بانوان تا مرز سکته پیش رفت

فرانک طیاری سرمربی تیم بسکتبال بانوان گاز تهران بعد از دومین شکست تیمش در رقابت‌های لیگ، اعلام کرد گاهی اوقات سرنوشت خود را همچون مربی بسکتبال اسپانیا که گوشه سالن بر اثر فشار زیاد سکته کرد و بعد درگذشت، می‌بینم.