سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

دعوت مایدا از نوزده والیبالیست به اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان از 19 بازیکن برای حضور در نخستین مرحله اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد.