سرمربی جدید تیم ملی والیبال بانوان

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

شاید سرمربی جدید ، ولاسکو والیبال بانوان ایران باشد

مایدا چیچیچ روزمه بسیار خوبی در والیبال بانوان دارد و حضورش تاثیر زیادی در بهتر شدن روحیه دختران و موفقیت های آینده دارد، اصلا شاید مایدا ولاسکو والیبال بانوان شد.