سقوط از اسب

سوارکار زن استرالیایی حین مسابقات از اسب خود سقوط کرد

میشل پین سوارکار استرالیایی است که روز گذشته ( 22 ماه می ) بر اثر سقوط از اسب حین مسابقات دچار آسیب دیدگی شد.