سلفی بانوان ملی پوش فوتبالیست با کارلوس کی‌روش

سلفی با سرمربی؛

سلفی بانوان ملی پوش فوتبالیست با کارلوس کی‌روش

اعضای تیم‌ملی بانوان جوانان در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم‌ملی سلفی انداختند.