سند ورزش بانوان

ماهیت سند ورزش بانوان چیست؟

موضوع این سند ارتقا، توسعه، بهسازی و بازسازی در ورزش بانوان است. از موراد مهم این سند، تأکید بر ورزش همگانی برای بانوان است

در نشست سی‌امین سالگرد شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان مطرح شد

لزوم اجرای هر چه سریع‌تر سند ورزش بانوان

سند ورزش بانوان از جمله اقداماتی بود که در مدت فعالیت بنده در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان با جدیت پیگیری شد که امیدواریم سریع‌تر اجرایی شود