سوتی

در پی حواشی پارالمپیک؛

سوتی عجیب ایران در ریو که با چسب پوشانده شد

طراحان لباس کاروان ایران در استفاده از نام خلیج فارس یک گاف عجیب داده‌اند. روی لباس‌ها و وسایل ورزشکاران ایرانی حاضر در ریو به جای Persian Gulf نوشته شده: Persain Gulf.