سوپر ليگ كاراته بانوان

هفته پایانی سوپر لیگ کاراته بانوان و تعیین قهرمان

هفته آخر سوپر ليگ كاراته بانوان روز جمعه 10 خرداد ماه در سالن شهيد كبكانيان تهران برگزار خواهد شد.