سکوت

همگام با ورزش بانوان؛

تاریخ‌سازی در سکوت/بانوان کشتی‌گیر افتخار آفریدند

دختران کشتی‌گیر در سکوت و به دور از غرور تمرینات خود را پیگیری کردند، بدون این که توقعی داشته باشند و تنها دلیل به جان خریدن تمرینات سخت و دور ی از خانواده، کسب پیروزی و مدال در رقابت‌های جهانی بود.