سکینه کشوری

ورزشکار بروجردی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شد

فدراسیون جانبازان و معلولان جمهوری اسلامی ایران از سکینه کشوری جهت حضور در چهارمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت کرده است