سیدبندی و برنامه زنان در مسابقات تنیس اوپن آمریکا ۲۰۱۶

سیدبندی و برنامه زنان در مسابقات تنیس اوپن آمریکا ۲۰۱۶

آخرین گرند اسلم سال و یکی از مهم‌ترین مسابقات تنیس جهان روز دوشنبه 8شهریور ( 29 اوت ) در نیویورک برگزار می‌شود. سایت ورزش بانوان سیدبندی و برنامه رقابت‌های مهم مسابقات تنیس اوپن آمریکا را در قالب یک گزارش جمع‌بندی کرده است.