سیرجه 3 متر زنان

همگام با ورزش بانوان در المپیک ریو 2016؛

ادامه درخشش ورزشکاران چینی در مسابقات شیرجه المپیک ریو

در ادامه رقابت های شیرجه زنان در المپیک ریو تینگمائو شی از کشور چین در یک رقابت دیدنی با هم وطن خود هه ژی توانست با امتیاز 406.05 مدال طلا را از آن خودش کند.