شاخص توده بدنی بانوان

فرمول محاسبه وزن ایده آل بانوان

برای بسیاری از بانوان سوال پیش می آید که آیا تناسب اندام دارند یا نه؟ و تا رسیدن به وزن ایده آل چقدر فاصله دارند. روش های زیر برای رفع این مشکلات و راهنمایی در این خصوص به بانوان کمک بزرگی می کند.