شاد مهینی

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان معرفی شدند

با اعلام شادی مهینی، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان بانوان مشخص شد.