شش تکه کردن بدن زنان

تب داغ سیکس پک در بانوان

یکی از دغدغه هایی که این روزها بانوان را درگیر خود کرده است، تب داغ سیکس پک یا همان شش تکه کردن عضلات شکم است، اما برای رسیدن اصولی به این هدف باید نکات بسیار مهمی را رعایت کرد.