شطرنج قهرمانی آسیا

گزارشی از شروع دو مسابقه حساس شطرنج دختران در کشور + ویدیو

گزارشی از شروع دو مسابقه حساس شطرنج دختران در کشور مسابقات قهرمانی مدارس آسیا و همچنین رقابت های جام ستارگان ایران و جهان