شطرنج قهرمانی بانوان جهان

مشخص شدن زمان افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در تهران

زمان برگزاری مراسم افتتاحیه رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران مشخص شد.