شنای قهرمانی بانوان کشور

آغاز مسابقات شنای قهرمانی بانوان کشور

مسابقات شنای باشگاه های قهرمانی کشور(جام زرین تهران) از فردا چهارشنبه 19 اسفند آغاز می شود.