شهردار تهران

مطالبات و درخواست‌های زنان از شهردار جدید تهران؛

نجفی شهردار تهران شد

شهردار محترم تهران! زنان به عنوان پنجاه درصد از جمعیت شهری تهران می‌بایست از کلیه امکانات و حقوق شهروندی خود برخوردار باشند.