شهرزاد نظیفی

گفت و گوی صمیمانه نورا نراقی با سایت ورزش بانوان؛

فدراسیون جهانی از دختر موتورسوار ایرانی حمایت کرد

مسئولان فدراسیون جهانی موتورسواری در سوئیس در اولین برخوردی که با من داشتند و متوجه شدند که یک دختر موتورسوار ایرانی هستم، گفتند که از هیچ کمکی برای تو و موتورسواری در ایران دریغ نمی کنیم. اما...