شهره بیات

شهره بیات سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج شد

رئیس فدراسیون شطرنج در حکمی، سرپرست دبیری این فدراسیون را منصوب کرد.