شهناز کزود

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

آروزی قلبی نایب رئیس بانوان فدراسیون شمشیربازی برای دختران بسکتبالیست

آرزوی قلبیم این است که بانوان بسکتبالیست هم روزی موفق به شرکت در مسابقات بزرگ و عرصه های بین المللی شوند چراکه تنها راه سنجش ورزشکاران و اصلاح کم و کاستی ها حضور در همین مسابقات است.