شهیندخت مولاوردی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛

مولاوردی: مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها نباید دستخوش سلیقه‌ها قرار گیرد

شهیندخت مولاوردی گفت: امیدوارم به زودی چارچوب مشخصی در رابطه با حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها مشخص شود تا این موضوع بیش از این دستخوش سلیقه‌ها نشود.

اتفاق تاریخی برای ورزش بانوان

بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان، از پروژه ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان

شهیندخت مولاوردی در جریان بازدید از استادیوم ۴۰ هزار نفری بانوان با توضیحات مسئولین این مجموعه ورزشی در جریان روند تجهیز و تکمیل آن قرار گرفت.