شورای شهر

سوسن سلیمان آبادی؛

بانوی ورزشکار کرمانشاهی اولین رئیس شورای زن در کنگاور شد

سوسن سلیمان آبادی بانوی ورزشکار کرمانشاهی اولین رئیس شورای زن در کنگاور شد.

لیدا فریمان کاندید شورای شهر تبریز شد؛

کاندیداتوری اولین بانوی پرچمدار المپیک ایران در شورای شهر تبریز

ليدا فريمان اولين بانوی پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های المپيک و اولين مدال آور آسيايی ايران كانديدای شورای اسلامی شهر تبريز شد.