شورش

تهدید و اعتصاب بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایرلند

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایرلند بعد از اینکه با بی احترامی از سوی فدراسیون فوتبال کشورشان مواجه شدند دست به اعتصاب و تهدید به خروج از تیم ملی زدند.