شکستن رکورد حضور در المپیک زنان رکورد حضور در المپیک را شکستند

تبریک ” شکستن رکورد حضور بانوان در تاریخ بازی‌های المپیک “

کمیته ملی المپیک طی پیامی کسب چهل و سومین سهمیه المپیک ریو توسط مهسا جاور در روئینگ تک نفره همچنین کسب نهمین سهمیه المپیک بانوان و شکستن رکورد حضور بانوان ایران در تاریخ شرکت در بازی‌های المپیک را تبریک گفت.