شین ساتون

تعلیق سرمربی دوچرخه‌سواری بریتانیا به اتهام تبعیض جنسیتی

شین ساتون سرمربی تیم های ملی دوچرخه سواری بریتانیا به دنبال حذف جس ورنیش از ترکیب تیم ملی به اتهام تبعیض جنسیتی در حالت تعلیق به سر می برد.