صدیقه کعبی‌زاده

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال فهرست نمایندگان این حوزه را مشخص کرد

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال گفت: نماینده حوزه بانوان در سازمان لیگ و کمیته های مختلف فدراسیون مشخص شدند.

نایب رئیس والیبال بانوان: بدون اجازه من کسی حق ندارد بانوان را به کمیته انضباطی احضار کند

صدیقه کعبی زاده در نشست نواب رئیس والیبال بانوان بیان کرد: بدون اجازه من کسی حق ندارد بانوان والیبالیست را به کمیته انضباطی احضار کند.

صدیقه کعبی‌زاده سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال شد

احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال در حکمی صدیقه کعبی زاده را به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان منصوب کرد.

نایب رییس جدید بانوان فدراسیون جودو و کوراش معرفی شد

مراسم معارفه نایب رییس جدید بانوان فدراسیون جودو و کوراش عصر امروز در محل فدراسیون برگزار شد