صربستان

خشونت در دنیای ورزش؛

عضو کادر فنی به یک بازیکن زن چک زد + عکس

یکی از اعضای مرد کادر فنی تیم زنان وویودینا به یکی از بازیکنان زن ستاره سرخ بلگراد چک زد و بعد از آن دستگیر شد.