صفورا جعفری

گفتگوی ورزش بانوان با بازیکن ملی پوش تیم فوتبال ذوب آهن

صفورا جعفری: دید مردم نسبت به فوتبال زنان تغییر کرده است

صفورا جعفری بازیکن ملی پوش و عضو تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگویی در مورد نگاه عموم مردم به فوتبال زنان و وضعیت تیم ملی صحبت کرده است.

عکاس: حامد اسماعیلی

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال بانوان ذوب آهن اصفهان

تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در زمین چمن استاد بهرام عاطف در مجموعه آموزشی ذوب آهن اصفهان برگزار شد.