طروات خاکسار

خاکسار: خوشحالم که بار دیگر برای کاراته کشورم افتخارآفرینی کردم

ملی‌پوش کاراته گفت: خوشحالم که در سوئیس توانستم به فینال برسم و یک بار دیگر برای کاراته کشورم مدال‌آوری کنم.