طلاق عاطفی

طلاق عاطفی؛ چرا، چه‌وقت، چگونه؟

شاید فکر کنید حفظ چنین زندگی از هم گسیخته‌ای خیلی کم‌خطرتر از تجربه جدایی واقعی است اما حقیقت آن است که طلاق عاطفی می‌تواند بسیار خطرناک تر از طلاق رسمی باشد.