طلا المپیک ریو

ادعای حریف کیمیا علیزاده در المپیک ریو؛

یا مرگ یا مدال طلای المپیک

جید جونز، حریف اصلی کیمیا علیزاده، تکواندو کار کشورمان در بازی‌های المپیک لندن عنوان کرده است یا در ریو طلا می گیرد یا خواهد مُرد.