طول عمر

راز عجیب طول عمر پیرزن هندی +عکس

راه‌های علمی و غیر علمی زیادی برای افزایش طول عمر بیان شده است، اما این بار در کمال شگفتی پیرزنی هندی راز طول عمر خود را خوردن روزانه یک کیلوگرم شن می‌داند

تغذیه سالم زنان را از ضعف حرکتی در سالخوردگی دور می کند

نتیجه یک مطالعه گسترده نشان می دهد که تغذیه سالم زنان، احتمال ضعف حرکتی را در سالخوردگی آنها کاهش می دهد