طیبه اصلانی

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

امیرشقاقی: دختران فوتبالیست را تخریب نکنید

اکنون تصور کنیم انتشار یک خبر در فضای مجازی این تصور را ایجاد کند که چترنور صاحب این تندیس شده است، از نظر من این واکنش تند از سوی بعضی‌ها تخریب بازیکن است که باعث تضعیف روحیه در او می شود.