طیبه پارسا، یونیورسیاد دانشجویان

تکواندو یونیورسیاد دانشجویان؛ طیبه پارسا حذف شد

رقابت‌های تکواندو در بازی‌های یونیورسیاد دانشجویان با حذف یک نماینده بانوان در بخش مبارزه آغاز شد.