عقد دختر 5 ساله با پسر 8 سال

عقد دختر ۵ ساله با پسر ۸ ساله! +عکس

دو خانواده مصری مراسم عقدی برگزار کرده بودند که دختر 5 ساله را به عقد پسر 8 ساله درآورده بودند