غزال سرشار

علی داییِ والیبال بانوان ایران را بشناسید! + عکس

غزال سرشار مدرس داوری زنان و پیشکسوت والیبال بانوان ایران خود را با علی دایی اسطوره فوتبال ایران مقایسه کرد.