فاطمه اسدپور

اسامی تیم تکواندوی بانوان، اعزامی به مسابقات آسیایی اعلام شد

با پایان آخرین مرحله از انتخابی تیم ملی تکواندوی بانوان، اسامی نهایی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا 2016 اعلام شد.

فاطمه اسدپور به عنوان سرمربی تیم پومسه بانوان انتخاب شد

فاطمه اسد پور سرمربی پومسه بانوان انتخاب شد، وی در چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی آسیا هدایت تیم پومسه بانوان را به عهده گرفت.