فاطمه روحانی

دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی اینچئون؛

هدف بعدی فاطمه روحانی در تکواندو؛ مدال بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

فاطمه روحانی که حدودا یک سال است از اردوهای تیم ملی تکواندو زنان فاصله گرفته، هدف بعدی خود را کسب مدال بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا مشخص کرده است.