فاطمه صفرپور

فاطمه صفرپور بهترین مربی تکواندوی زنان جهان شد

در پایان یازدهمین دوره مسابقات تکواندو نوجوانان جهان، فاطمه صفر پور بعنوان بهترین مربی جهان در بخش زنان انتخاب شد.